3D-illustrasjon av revitaliseringen av Bontelabo innen 2025.

Bontelabo i transformasjon innen 2025

Bontelabo har en unik beliggenhet i Bergen. Med umiddelbar nærhet til sjø, sentrum og trafikk-knutepunktene har vi som mål å transformere Bontelabo til å bli en attraktivt bærekraftig, nyskapende lokasjon i et urbant sentrumsmiljø.

GC Rieber Eiendom vil utvikle Bontelabo til en destinasjon for byens befolkning med spennende utadrettede virksomheter og tilbud for familier, hele uken og helger. Området skal bidra til en helhetsopplevelse av Bergen med spennende byrom ved sjøen, gode møteplasser, arbeidsplasser og overnattingstilbud.

Bontelabo er inngangsporten til Bergen, og det første som møter tusenvis av turister som kommer sjøveien til byen vår. Man ser byfjellene ruve over byen og den vakre sjøfronten med havet rett inn til Bontelabo. Mulighetene er mange med nærhet til historiske Håkonshallen og Bryggen i sentrum, og vi skal supplere med et variert og godt tilbud av aktiviteter og spisesteder.

Området på Bontelabo har en tradisjonsrik og lang historie med sjøfart, fiskeri og Europas største fryseboks for fisk og andre matvarer. I eldre tider sies det å ha vært et forlystelsessted med brune kneiper og badested med stupetårn. Det er naturlig at Bontelabo bygger videre på noe av denne historien. Vi ønsker å tilrettelegge for god matkultur, gjerne med ekstra fokus på fisk og sjømat i ulike varianter. Mat fra fine restauranter tilknyttet et hotell i «Fryseboksen» og Streetfood-lignende konsepter på bakkeplan med marked og torg, blandet med kunst- og kulturaktiviteter som skaper byliv og gir ringvirkninger tilbake til byen.

For å åpne området mer for omverdenen og gjøre Bontelabo mer tilgjengelig vil vi søke om noen kutt i bygget som bringer sjøsiden av Bontelabo nærmere Festningsområdet. I tillegg vurderes det en arkadeåpning i fasaden ved dagens hovedinngang i Bontelabo 2. En åpning i bygningsmassen vil bidra positivt og bli en naturlig del av promenadeturen langs Vågen ut til et spennende Bontelabo, og videre inn i det historiske Festningsområdet. I samarbeid med Bergen kommune og Bergen Havnevesen har vi god tro på at vi skal lykkes til det beste for byen.

«Veien blir til mens vi går», og vi har startet med å få på plass kunstgalleri og bakeri med utsalg. Videre arbeider vi med å få til en spennende virksomhet med aktiviteter for barn og voksne. Byggearbeidene for tilrettelegging av nye virksomheter er i gang, og en ny tid er på vei. 

MIR-bilde Bontelabo

Detaljbilde Bontelabo MIR

Skisseprosjektet og det arkitektoniske uttrykket er utviklet i samarbeid med Arkitektgruppen Cubus AS.

 

Følg utviklingen på vår Facebook-side.